Kính gửi: Quý khách hàng và Quý hãng tàu

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý hãng tàu và khách hàng.

Theo quyết định của Cảng Vụ về việc kiểm soát tải trọng, đối với xe đang chở 1 container (container không hạ bãi) vào cảng nhận thêm 1 container nữa trong cảng, VICT phải chứng minh được sự kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện vào nhận container này. Do đó, kể từ ngày 16/10/2019, VICT sẽ thu “Phí kiểm soát container/hàng hóa vào Cảng nhưng không hạ bãi” nhằm đảm bảo xe chở không vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện. 

STT Loại cước phí Đơn vị tính Đơn giá
89 Phí kiểm soát container/hàng hóa vào Cảng nhưng không hạ bãi (chưa bao gồm 10% VAT) …/lần VD 72.727

  Đại diện cho  VICT mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý khách hàng.

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

Ông Kong Wai Keong

Tổng Giám Đốc 

Download Source File