Kính gửi Quý khách hàng và Quý hãng tàu!

Kể từ ngày 25/09/2018, Cảng VICT áp dụng hệ thống quản lý Hải quan tự động. Tất cả các container hàng nhập và xuất có tờ khai xuất / nhập khẩu mở ngày 25/09/2018 trở về sau sẽ được thông báo kết quả thông quan trên mạng thay vì phải thanh lý tờ khai tại văn phòng Hải quan giám sát bãi và Hải quan giám sát cổng như trước đây.

Đối với container hàng nhập:

Trước khi đến cảng lấy container, Quý Khách hàng vui lòng kiểm tra TÌNH TRẠNG THÔNG QUAN của container sắp lấy như sau:

  1. Nếu trên phiếu EIR của container đó đã có ghi chú dòng chữ: “Cont da thong quan” thì Quý Khách hàng có thể đến để lấy cont về mà không cần phải đến Hải Quan thông quan như trước.
  2.  Nếu trên phiếu EIR chưa có ghi chú dòng chữ: “Cont da thong quan” thì Quý Khách hàng nhanh chóng hoàn tất thủ tục Hải Quan (mở tờ khai và thông quan). 60 phút sau khi hoàn tất thủ tục HQ, Quý khách hàng có thể kiểm tra tình trạng thông quan bằng cách truy cập trang website www.vict-vn.com  gõ số Container cần kiểm tra: (xem hướng dẫn bên dưới)

  • Nếu phần Thanh lý HQ thể hiện thông tin là: Yes, kèm số tờ khai của container đó nghĩa là container đã được thông quan, Quý Khách hàng có thể lấy cont về.
  • Nếu phần Thanh lý HQ không thể hiện thông tin gì (bỏ trống): nghĩa là container chưa được kết nối thông quan, Quý Khách hàng vui lòng gọi tới số Hotline: 0283-8725790 hoặc đến phòng Thương Vụ VICT để xử lý trước khi lấy cont về.

Đối với container hàng xuất:

Khoảng 30 phút sau khi container vào cổng và Quý Khách hàng đã có danh sách container đủ điều kiện qua khu vưc giám sát (tờ khai mã vạch) thì mới có thể kiểm tra tình trạng thông quan của container đó, cách làm như sau:

  1. Truy cập vào website www.vict-vn.com gõ Container cần kiểm tra, nếu phần Thanh lý HQ thể hiện thông tin là: Yes, kèm số tờ khai của container đó nghĩa là container đã được thông quan.
  2. Nếu Quý Khách hàng cần thông quan ngay sau khi container đã được hạ bãi hoặc không thể kiểm tra thông tin thông quan trên mạng, Quý Khách hàng vui lòng đến phòng Thương vụ Cảng VICT để thực hiện. (xem hướng dẫn bên dưới)

Trường hợp sau khi Container đã hạ bãi hơn 60 phút, nếu Quý Khách hàng đã có tờ khai mã vạch, nhưng không thấy thông tin container đã được thông quan trên trang website của VICT, vui lòng liên hệ số Hotline: 0283-8725790 để được hướng dẫn.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin trên mạng:

  1. Truy cập vào website: www.vict-vn.com
  2. Nhập số Container, bấm submit 
  3. Xem kết quả dòng Thanh Lý HQ
  4. Kiểm tra/đối chiếu số container và số tờ khai 


Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng!