Kính gửi quý hãng tàu,

Căn cứ các nghị định thông tư của Chính phủ về việc thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải thuộc vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh,

Cảng VICT xin thông báo thông tin về đơn vị thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyền và đơn giá dịch vụ như sau:

 

Tên công ty: Công ty TNHH môi trường Cao Gia Quý

Địa chỉ : Ấp Phước Tân, xã Tân Phước,  huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 028 54360586-87-88   Fax: 028 54023288

  

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải:

SttTên chất thảiĐơn vị tính Đơn giá (VND)Ghi chú
 1Nước lẫn cặn dầu m3 1.000.000 DO và xăng
 2Nước lẫn cặn dầu m3 1.300.000FO
 3Nước lẫn cặn dầu chuyến 50.000.000Khối lượng tiếp cận thực tế dưới 50m3
 4Chất thải nguy hại khác kg 15.000Áp dụng mức giá phụ thu này với các chất thại nguy hại khác phát sinh trong quá trình thu gom


Đề nghị các hãng tàu chủ động liên hệ và phối hợp thực hiện.

Trân trọng

VICT