Kính gửi: Quý khách hàng và Quý hãng tàu.

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý hãng tàu và khách hàng. 

Cảng VICT xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, hãng tàu kể từ ngày 01/12/2019, VICT sẽ thu “Phụ Phí nâng hạ container flatrack rỗng” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 

TT
Loại cước phí
Đơn giá
56 & 59 Phụ phí nâng hạ container flatrack rỗng tại bãi hoặc tại cầu tàu (chưa bao gồm 10% VAT) +20% đơn giá nâng hạ rỗng

 VICT mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý khách hàng.

Đại diện cho 

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 

 Ông Kong Wai Keong

Tổng Giám Đốc 

Download Source File