Kính gửi Quý khách hàng và Quý hãng tàu,

         Kể từ ngày 25/09/2018 Cảng VICT áp dụng hệ thống quản lý Hải quan tự động. Tất cả các container hàng nhập và xuất (có tờ khai xuất / nhập khẩu mở ngày 25/09 trở đi) sẽ được thông báo kết quả thông quan trên mạng thay vì phải thanh lý tờ khai tại văn phòng Hải quan giám sát bãi và Hải quan giám sát cổng như trước đây

        Đối với  container hàng nhập tại cảng:

        - Những tờ khai mở từ ngày 25/09: Quý khách hàng mang EIR và tờ mã  vạch ( DS Container Đủ Điều Kiện Qua KV GSHQ ) đến phòng 4098 của cảng để kiểm tra và xác nhận thông quan trước khi đưa phiếu EIR cho xe vào cảng lấy container.

        - Những tờ khai đã mở trước ngày 25/09 thì vẫn thanh lý Hải quan theo qui trình cũ . Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại phòng 4098 để được hướng dẫn kiểm tra và xác nhận thông quan trước khi đưa phiếu EIR cho xe vào cảng lấy container.

 Lưu ý: Cảng Vict chỉ cho xe vào cảng khi có xác nhận container đã thông quan trên hệ thống Hải quan.

        Đối với container hàng xuất: sau khi hạ cont tại bãi quý khách hàng vào phòng 4098 để kiểm tra thông quan, hoặc vào trang web của VICT, địa chỉ :

               www.vict-vn.com/ContainerEnquiry.aspx  để theo dõi.

        Phòng 4098 kế bên phòng hải quan giám sát hàng xuất, phía sau  tòa nhà hành chính cảng