Kính gửi: Quý khách hàng và Quý hãng tàu

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý hãng tàu và khách hàng.

Chúng tôi xin gửi thông báo chính thức đến Quý hãng tàu và khách hàng về chính sách tiếp nhận container rỗng như sau:

  1. Cảng VICT sẽ tiếp nhận container rỗng, bao gồm cả container sạch tốt và container dơ/hư hỏng, hạ bãi VICT nhằm hỗ trợ khách hàng và hãng tàu thuận tiện trong việc giao/nhận container tại VICT. Đồng thời, việc thay đổi chính sách nhận container rỗng cũng giúp cho khách hàng và hãng tàu có thể lưu rỗng tại VICT phục vụ cho việc đóng hàng và cấp rỗng khi cần thiết.
  2. Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ 16/5/2021.
  3. Những chính sách trước đây trái hoặc trùng với chính sách này đều bị bãi bỏ.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý hãng tàu và khách hàng đã ủng hộ cảng VICT trong những năm vừa qua và trong thời gian tới.

 

Đại diện cho

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

 

Ông Ho Wai Kit

Tổng Giám Đốc

Tải tập tin nguồn tại đây