vict-logo

Trang Thiết Bị

Image SỐ LIỆU Thông Số
Diện tích cảng (ha) 20
Số lượng cầu tàu 04
Tổng chiều dài bến (m) 678
Độ sâu trước bến -11.2m
Khả năng tiếp nhận tàu Trọng tải 25,000 DWT
Lượng giãn nước 38,000 T
Cẩu bờ chạy trên ray 07
Cẩu khung bánh hơi 14
Xe xếp container đầy 04
Xe nâng container rỗng 06
Xe nâng hàng 10
Xe đầu kéo 24
Rơmoóc 38
Chốt cắm container lạnh 440
(84-28) 3872 4235