vict-logo

Trang Thiết Bị

Image SỐ LIỆU Thông Số
Diện tích cảng (ha) 20
Số lượng cầu tàu 04
Tổng chiều dài bến (m) 678
Độ sâu trước bến -11.2m
Khả năng tiếp nhận tàu 40,000 DWT giảm tải
Lượng giãn nước 38,000 T
Cẩu bờ chạy trên ray 07
Cẩu khung bánh hơi 10
Xe xếp container đầy 04
Xe nâng container rỗng 04
Xe nâng hàng 10
Xe đầu kéo 34
Rơmoóc 38
Chốt cắm container lạnh 443
(84-28) 3872 4235