vict-logo

Liên Hệ VICT

Liên Hệ Với VICT

Địa Chỉ :

Số 13 Đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại :

(84-28) 3872 9999

Dịch Vụ Khách Hàng :

(84-28) 3872 4235

Fax :

(84-28) 3872 4888

Thông Tin Liên Hệ

PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Hotline : 38724235
Fax : 38725673
Email : bdd@vict-vn.com
Bộ Phận Sale
ĐT : 38729999 Ext: 222/456/213/134/301/210
Fax : 38725673
Email : tv.hang@vict-vn.com
Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
ĐT : 38729999 Ext: 212/192/103
Fax : 38725673
Email : bdd@vict-vn.com; dtt.phuong@vict-vn.com; dtb.nga@vict-vn.com
Bộ Phận Quan Hệ Hãng Tàu
ĐT : 38729999 Ext: 456/210/134
Fax : 38725673
Email : tv.hang@vict-vn.com, nth.yen@vict-vn.com, n.thuy@vict-vn.com
PHÒNG KHAI THÁC
PHÒNG KHAI THÁC
ĐT : 38724232 Ext:450
Fax : 38724229
Email : dx.hung@vict-vn.com
Ban Thương Vụ
ĐT : 38729999 Ext:485
Fax : 38724229
Email : nx.bao@vict-vn.com
Thương Vụ
ĐT : 38729999 Ext:499/493/494/333
Fax : 38724214
Email : fosupervisor@vict-vn.com
Ban Điều Độ Bãi
ĐT : 38724236 - 38729999 Ext: 469
Fax : 38724247
Email : lcysup@vict-vn.com
Ban Xếp Dỡ Tàu
ĐT : 38724233 - 38729999 Ext: 455
Fax : 38724229
Email : n.chung@vict-vn.com
Ban CFS
ĐT : 38729999 Ext: 475
Fax : 38724227
Email : v.ky@vict-vn.com
Kho Hàng Nhập/Xuất
ĐT : 38729999 Ext: 479
Fax : 38724227
Email : v.ky@vict-vn.com
Đóng/Rút Hàng Khô
ĐT : 38729999 Ext: 478
Fax : 38725789
Email : v.ky@vict-vn.com
Đóng/Rút Hàng Lạnh
ĐT : 38729999 Ext: 477
Fax : 38725789
Email : v.ky@vict-vn.com
PHÒNG KỸ THUẬT
Ban Hàng Lạnh
ĐT : 38729999 Ext: 194
Fax : 38726622
Email : td.khoa@vict-vn.com
Ban Sửa chữa Container
ĐT : 38729999 Ext: 411
Fax : 38726622
Email : td.khoa@vict-vn.com
Ban Vệ sinh Container
ĐT : 38729999 Ext: 194
Fax : 38726622
Email : td.khoa@vict-vn.com
PHÒNG HỖ TRỢ KHAI THÁC
PHÒNG HỖ TRỢ KHAI THÁC
ĐT : 38724213
Fax :
Email :
Ban An Toàn
ĐT : 38729999 Ext: 111
Fax : 38729128
Email : nh.an@vict-vn.com
Ban Bảo Vệ
ĐT : 38729999 Ext: 427/448/444
Fax : 38729128
Email : hv.can@vict-vn.com
PHÒNG KẾ TOÁN
PHÒNG KẾ TOÁN
ĐT : 38729999 Ext: 312
Fax : 38724215
Email : dth.vy@vict-vn.com
PHÒNG HÀNH CHÁNH
PHÒNG HÀNH CHÁNH
ĐT : 38729999 Ext: 156
Fax : 38724888
Email : ltt.oanh@vict-vn.com
PHÒNG NHÂN SỰ
Phòng Nhân Sự
ĐT : 38729999 Ext: 114
Fax : 38724888
Email : nh.loan@vict-vn.com
PHÒNG CNTT
PHÒNG CNTT
ĐT : 38729999 Ext: 250
Fax : 38724888
Email : mthu@vict-vn.com
(84-28) 3872 4235