Ngày 16/11/2021, cảng VICT rất vinh dự đón tiếp tàu MV. PRIME (DWT 125,99m, LOA 145m) có sức chứa 954TEU được khai thác bởi hãng tàu VSICO.

Tiếp nhận thêm MV. PRIME góp phần gia tăng số lượng tàu trong đội tàu của VSICO lên bốn con, chạy luân phiên hằng tuần khai thác tuyến Nội địa: VICT - HAIPHONG – VICT cùng với các tàu PROMOTE, PREMIER và PROSPER.

Sự kiện này khẳng định lần nữa, VICT là nhà khai thác cảng biển và là nơi xếp dỡ hàng hóa đáng tin cậy cho tất cả khách hàng chủ chốt của chúng tôi.

Nhờ sự ủng hộ quý báu của các hãng tàu và khách hàng giúp cảng VICT có thêm nhiều khích lệ và động lực để ngày càng hoàn thiện tốt hơn và cung cấp dịch vụ tốt nhất đến Quý khách hàng.