Kính gửi Quý Hãng Tàu,

Căn cứ các nghị định thông tư của Chính phủ về việc thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải thuộc vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh,

Cảng VICT xin thông báo thông tin về đơn vị thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyền và đơn giá dịch vụ như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc

Địa chỉ: 389 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận11, TP.HCM

VPĐD : 180B An Tôn, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phone: 028-39718680    Fax: 028-39718979   

STT

Loại chất thải

Mã CTNH

ĐVT

Đơn giá

(VNĐ/ĐVT)

Điều kiện lưu trữ

01

Bóng đèn huỳnh quang thải

16 01 06

Kg

12.000

Thùng phuy cắt nắp

02

Dầu nhớt thải

17 02 03

Kg

10.000

Thùng có nắp đậy kín

03

Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

18 02 01

Kg

10.000

Bao PE cột kín

04

Bộ lọc dầu đã qua sử dụng

15 01 02

Kg

5.500

Bao PE cột kín

05

Thùng chứa dầu nhờn

18 01 02

Kg

1.500

Xếp gọn

06

Ắc quy đã qua sử dụng

19 06 03

Kg

1.500

Thùng có nắp đậy kín

07

Tụ điện

15 01 09

Kg

10.000

Bao PE

08

Gỗ nhiễm thành phần nguy hại

11 02 01

Kg

10.000

Xếp gọn

09

Bao bì nhiễm thành phần nguy hại

18 01 01

Kg

10.000

Bao PE

10

Bùn đất nhiễm thành phần nguy hại

11 05 02

Kg

10.000

Thùng phuy cắt nắp

11

Thùng chứa mỡ bò thải

18 01 02

Kg

1.500

Xếp gọn

12

Mỡ bò thải

17 07 04

Kg

10.000

Thùng chứa

13

Thùng sơn

18 01 02

Kg

1.500

Xếp gọn

14

Ống dầu, ống nhớt đã qua sử dụng

15 01 02

Kg

5.500

Thùng phuy

15

Nước nhiễm dầu/ nhớt

17 05 05

Kg

5.500

Thùng có nắp đậy kín

16

Các chi tiết, bộ phận phanh thắng có chứa amiang hoặc thành phần nguy hại khác

15 01 06

Kg

10.000

Bao PE

17   Chi phí vận chuyển   Chuyến 1.000.000  

Ghi chú:

+    Đơn giá xử lý trên bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý hủy bỏ;

+   Các loại chất thải phải lưu trữ riêng biệt, có dán nhãn chất thải;

+   Đơn giá vận chuyển và xử lý chưa bao gồm thuế GTGT.

 

Đề nghị các hãng tàu chủ động liên hệ và phối hợp thực hiện.

Trân trọng

VICT