Kính gửi: Quý khách hàng và Quý hãng tàu

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý hãng tàu và khách hàng.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 01/8/2022, biểu cước dịch vụ tại VICT sẽ được điều chỉnh để chúng tôi có thể tiếp tục nâng cao các giá trị dịch vụ cung cấp cho Quý khách hàng tại cảng.

Vui lòng xem file đính kèm hoặc truy cập vào website: www.vict-vn.com/tariffs để tải Biểu cước mới.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách Hàng.

Trân trọng

 

Đại diện cho

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

 

Ông Michael James Robin Noel

Tổng Giám Đốc

Tải tập tin nguồn tại đây