Tp Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 5 năm 2013.

 

 THÔNG BÁO

( Về việc điều chỉnh thủ tục giao nhận container và hàng hóa)

 Kính gửi : Quý khách hàng, các đại lý giao nhận và các hãng tàu.


Trước hết Cty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số I (FLDC) xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách khách hàng và các Cty trong thời gian qua.

Theo thông báo của cơ quan Công An, trong thời gian gần đây có mốt số cá nhân và tổ chức đã lấy cắp thông tin và giấy tờ của chủ hàng, rồi tạo lập hồ sơ giả để đến nhận hàng ở các cảng. Trong năm 2012 đã có hàng chục container lấy ra khỏi nhiều cảng ở thành phố Hố chí Minh bởi nhóm người này bằng hồ sơ giả. Trong tình hình đó, cty FLDC đang củng cố lại thủ tục quy trình cũng như tăng cường kiểm soát quá trình giao nhận hàng tại cảng VICT, nhằm ngăn ngừa hành vi gian lận và tránh rủi ro mất mát hàng hóa.

Với mục đích bảo vệ quý khách hàng tránh mất hàng hóa vì mất cắp thông tin giấy tờ và đảm bảo hàng hóa được giao đúng cho chủ hàng, chúng tôi yêu cầu quý khách khi đến cảng VICT nhận hàng thì ngoài việc nộp DO như thông thường, xin quý khách trình nộp thêm các giấy tờ sau:

 -          Giấy giới thiệu và bản copy giấy CMND nếu quý khách nhận hàng của mình hay của Cty quý khách.

 -          Giấy giới thiệu, bản copy giấy CMND và giấy ủy quyền nếu quý khách nhận hàng của người hay Cty khác.

 Thủ tục nêu trên được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2013.

 Trân trọng cảm ơn và kính chào.


Tổng Giám đốc