Kính gửi Quý khách hàng,

Trong quá trình VNPT đang tiến hành hoàn thiện hệ thống mạng, cảng VICT xin hướng dẫn Quý khách hàng về việc tải Hóa Đơn Điện Tử như sau:

📌Mã tra cứu từ 3517700 trở lên ( >=3517700) vui lòng tra cứu theo link TT78 :

( VICT phát hành HĐ theo TT78 từ 16h15 ngày 31/03/2022) 👇

https://vict-tt78.vnpt-invoice.com.vn/HomeN.../SearchByFkey/

📌Mã tra cứu nhỏ hơn 3517700 thì tra cúu link TT32: 👇

https://vict.vnpt-invoice.com.vn/SearchInvByFkey/index

Trân trọng 

VICT

Download Source File