vict-logo

ICD

Transimex
Địa Chỉ : 7/1 Binh Tho Hamlet, Truong Tho Ward, Thu Duc District
Điện Thoại : +84 28 3731 1528
Fax : +84 28 3731 3079
Tanamexco
Địa Chỉ : 429/10 Ha Noi Highway, Thu Duc Dist
Điện Thoại : +84 28 3728 1277
Fax :
Sotrans
Địa Chỉ : No 9, Ha Noi Highway, Thu Duc Dist.
Điện Thoại : +84 28 3731 0033
Fax : +84 28 3728 3325
Dong Nai Port
Địa Chỉ : 1B-D3, Binh Duong Quater, Long Binh Tan Ward,Bien Hoa City,Viet Nam.
Điện Thoại : 0613 832 225
Fax :
Long Binh Port
Địa Chỉ : 135/36 Nguyen Xien St., Long Binh Ward, Dist 9
Điện Thoại : +84 28 3732 6062/3
Fax : +84 28 3732 6065
Phuoc Long 3
Địa Chỉ : Km7, Hanoi Highway, Dist 9
Điện Thoại : +84 28 3731 3204
Fax :
(84-28) 3872 4235