Kính gửi Quý khách hàng và Quý hãng tàu,

V/v: Kế hoạch hoạt động khai thác và các dịch vụ phục vụ các quý khách hàng và hãng tàu của CẢNG  CONTAINERS QUỐC TẾ - VICT trong ngày Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động 2014

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hãng tàu và khách hàng yên tâm thực hiện các dịch vụ liên quan đến tàu bè và hàng hóa thông quan tại cảng VICT trong ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5 năm 2014, được sự đồng thuận của ban lãnh đạo cảng VICT, phòng Phát Triển Kinh Doanh (BDD) xin gửi thông báo chính thức đến các hãng tàu và khách hàng về kế hoạch làm việc trong các ngày nghỉ Lễ như sau:

        1.      Ngày nghỉ Lễ :

-     Từ ngày Thứ Tư 30/04/2014 đến ngày Chủ Nhật 04/05/2014

2.    Lịch trực và làm việc:

-     Trong suốt các ngày nghỉ Lễ, cảng VICT sẽ vẫn luôn duy trì các hoạt động thường nhật bao gồm bốc dỡ tại cầu tàu, nâng hạ container tại bãi,… 

       3.     Thời gian miễn lưu bãi:

        -       Để hỗ trợ cho các hãng tàu và khách hàng, VICT sẽ miễn phí lưu bãi trong quá trình nghỉ Lễ cho tất cả  các container trong 05 ngày, từ ngày Thứ Tư 30/04/2014 đến ngày Chủ Nhật 05/02/2014.

Mọi dịch vụ cần hỗ trợ trong thời gian nghỉ Lễ này xin vui lòng liên hệ với Capt. Vũ Đức Liêm (Giám Đốc Dịch Vụ Khai Thác Cảng): 0903.942084 để được hỗ trợ kịp thời và chính xác.

Xin chân thành cảm ơn các quý hãng tàu và khách hàng đã ủng hộ cảng VICT trong những năm vừa qua và trong thời gian tới.

Đại diện cho

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

 

 

Ông Kong Wai Keong

Tổng Giám Đốc 

Download Source File