Quý Khách hàng có thể đăng ký chuyển container theo một trong ba cách dưới đây:

1. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG THƯƠNG VỤ (FO):

Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu yêu cầu chuyển container” và nộp tại phòng Thương vụ (xem file đính kèm).

2. ĐĂNG KÝ QUA EMAIL:

- Khách hàng gởi email cho FO theo địa chỉ sau:

  • fosupervisor@vict-vn.com
  • frontoffice@vict-vn.com

- Ghi đầy đủ thông tin: tên Công ty, người yêu cầu, số điện thoại, danh sách container cần chuyển, ngày/giờ đến nhận cntr.

- Ghi rõ yêu cầu: “CHUYỂN BÃI KIỂM HOÁ LẤY NGUYÊN CONT” hay “CHUYỂN BÃI KIỂM HOÁ RÚT HÀNG”.

3. ĐĂNG KÝ QUA FAX:

- Khách hàng fax D/O hoặc B/L đến FO theo số fax: 38724214

- Ghi đầy đủ thông tin trên D/O hoặc B/L: tên Công ty, người yêu cầu, số điện thoai, danh sách container cần chuyển, ngày/giờ đến nhận container.

- Ghi rõ yêu cầu: “CHUYỂN BÃI KIỂM HOÁ LẤY NGUYÊN CONT” hay “CHUYỂN BÃI KIỂM HOÁ RÚT HÀNG”.

** Trường hợp đăng ký qua email hoặc fax khách hàng nên gọi điện thoại lại số 38729999 (nội bộ: 499 - 493 - 494 - 333) hoặc số điện thoại trực tiếp 38725790 để được xác báo đã nhận được fax hay email chưa?

***Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể liên hệ với phòng Thương Vụ qua số điện thoại trực tiếp 38725790 để được hỗ trợ hoặc

- Phòng Thương Vụ: 38729999 số nội bộ 499 - 493 - 494 - 333

- Giám sát Ban Thương Vụ- Mr. Phúc: 38729999 số nội bộ 499, 38725790, DD 0908957557

- Trưởng Ban Thương Vụ- Mr. Hùng: 38729999 số nội bộ 485, 38724232 , DD: 0913710929

Sau khi nhận được yêu cầu trên của quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển container ra bãi kiểm hóa hoặc rút hàng với cam kết như sau:

- Đối với lô hàng từ 1-2 container: trong vòng 2 giờ

- Đối với lô hàng từ 3-5 container: trong vòng 4 giờ

- Đối với lô hàng từ 6-10 container: trong vòng 8 giờ

- Đối với lô hàng trên 10 container: trong vòng 12 giờ 

Download Source File