VICT xin trân trọng thông báo, Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận Số 1 đã nhất trí bổ nhiệm Ông Glenn Kong Wai Keong vào cương vị Tổng Giám đốc bắt đầu từ ngày 01/04/2013.

Ông Glenn Kong đã có 28 năm kinh nghiệm trong ngành hàng hải và tiếp vận ở tập đoàn NOL Singapore. Ông có kiến thức và nền tảng vững chắc về kinh doanh thương mại trong các lĩnh vực như : Kinh doanh xuyên Thái Bình Dương  , Phát triển kinh doanh, Tiếp thị khu vực, Quản lý thiết bị, … Ông đã từng làm việc ở Đài Loan, Campuchia, Myanmar và rất rành rẽ về các môi trường kinh doanh này.

Chúc mừng ông trong cương vị mới đầy thử thách.

 

Trân trọng

VICT