Kính gửi các Hãng tàu,

Căn cứ Nghị định của Chính phủ về việc thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong khu neo đậu, chuyển tải thuộc vùng nước cảng biển TP.HCM, VICT xin thông báo về việc Công ty thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền và giá dịch vụ như sau:

 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG AN SINH.

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, TP Hải Phòng.

  1. thoại: 023.53762986/0902301192. Fax: 023.53762987.

Bảng giá dịch vụ thu gom & xử lý chất thải:

TT

Loại chất thải

Đơn vị

Giá (VND/đơn vị)

Ghi chú

1

Chất thải rắn nguy hại

Kg

Từ 1,500đ đến 20,000đ

 

2

Nước lẫn cặn dầu

Kg

Từ 1,500đ đến 20,000đ

 

3

Chất thải lỏng độc hại khác

Kg

Từ 1,500đ đến 20,000đ

 

 

Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý.
  • Tất cả chất thài trên phải được lưu giữ và chứa trong các thùng chứa đặc biệt có dán nhãn.
  • Giá xử lý không bao gồm thuế.

Trân trọng cám ơn.

VICT.