Ngày 15/01/2015 Công An TP. Hồ Chí Minh ra quyết định số 01/QĐKT-CATP(PV28) công nhận VICT là một trong 275 tập thể và 193 cá nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích trong "Phong trào toàn dân bảo vện an ninh Tổ quốc" năm 2014. 

Download Source File