Ngày 05/03/2018, UBND TP.Hồ Chí Minh ra quyết định số 850/QĐ-UBND công nhận VICT là một trong 249 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2017. Mọi chi tiết xin vui lòng xem quyết định đính kèm.